COSTUL MEDIU DE REPARAȚII ÎN PERIOADA 2017-2020

Conform datelor agregate puse la dispoziție de Audatex prin soluția de BI Reporting, peste 520.000 calculații pentru estimarea costurilor de reparație autovehiculelor.

Trenduri
Creștere cu 40% a costului mediu de reparații în primul trimestru al anului 2020 față de aceeași perioadă in 2017.
Costul mediu de reparații în trimestrul 1 al anului 2020 (Q1 2020) a ajuns la 8.256 lei de la 5.910 lei în primul trimestru al anului 2017.

Pe întreg intervalul analizat (2017-2020) ponderea medie a costurilor cu piesele de schimb din total calculații este de aproximativ 67% în timp ce ponderea manoperei este de aproxi-mativ 19% respectiv 15% pentru materialele de vopsitorie, ponderi cu variații foarte mici de la o perioada la alta, atât de către societățile de asigura-re, cât și de către unitățile de reparații auto. Tendința costului mediu de reparație al autovehiculelor este de creștere de la an la an, cu procente cuprinse între 7% și 12,7%. Aceeași tendință de creștere poate fi observată și din comparația costului mediu aferent fiecărui trimestru 1 al anilor analizați. Astfel, costul mediu trimestrial al calculațiilor a crescut de la 5.910 lei în primul trimestru al anului 2017 până la 8.256 lei în primul trimestru al anului 2020, respectiv o creștere cu 40%.

Din aceeasi categorie

Lasă un răspuns