Statistica pe clasele de bonus-malus

Factorul Bonus-Malus (BM) a fost determinat prin referire la cadrul aplicabil stabilit în Norma A.S.F.nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, în funcțiede distribuți a expunerii la risc grupată pe clasele de B-M detaliate în tabelul din Anexa 5 a Normei nr. 20/2017.

În tabelele de mai jos prezentăm expunerea la risc aferentă polițelor subscrise pe parcursul anului 2019, împărțită pe clase de Bonus-Malus (BM) precum și factorul B-M folosit în calcul primelor brute de referință RCA:

Din aceeasi categorie

Lasă un răspuns