Asigurare rca >> Prelucrare Date
#01930a

Prelucrare date personale

www.asigurare-rca.ro va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit GDPR).

Responsabilul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa contact@asigurare-rca.ro

Ce inseamna "date cu caracter personal"?

Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. 

Ce tipuri de prelucrari de date efectueaza www.asigurare-rca.ro?
Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. www.asigurare-rca.ro prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectam si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul in care procesam datele personale.

Scopul si baza legala a prelucrarilor

www.asigurare-rca.ro prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale privind protectia datelor precum si in conformitate cu prevederile specifice industriei de asigurari. In situatia in care solicitati incheierea unei contract de asigurare, www.asigurare-rca.ro are nevoie de datele dumneavoastra pentru:
a) Furnizarea de servicii de asigurari si reasigurari, precum si in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice in calitate de broker in contextul incheierii, executarii si incetarii contractelor de asigurare. Oferirea de servicii de asigurare si/sau reasigurare presupune desfasurarea unor activitati precum subscriere (calcularea primelor de asigurare, luarea unei decizii cu privire la acceptarea clientelei, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele constatate in urma verificarilor efectuate de www.asigurare-rca.ro, scopuri actuariale), statistica.
b) Datele furnizate sunt prelucrate si pentru:

 

 

 

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR - prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. De asemenea, www.asigurare-rca.ro prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale www.asigurare-rca.ro sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special: i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT; ii) pentru promovarea propriilor produse de asigurare, precum si studii de piata ai de opinie sau iii) pentru prevenirea ai investigarea infractiunilor, in special pentru analiza datelor care indica existenta unei fraude in asigurari. In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sanatate), www.asigurare-rca.ro solicita consimtamantul dvs. in conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR iar prelucrarea in scopuri de marketing se va efectua doar in baza consimtamantului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica www.asigurare-rca.ro este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clientilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractului, persoane asigurate.
Datorita gamei diversificate a produselor de asigurare oferite clientilor persoane fizice, www.asigurare-rca.ro poate prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind in functie de tipul pe produs de asigurare pentru care optati:

In cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisa si/sau de gestionare a resurselor umane (inclusiv a agentilor/ intermediarilor persoane fizice), sfera datelor cu caracter personal poate cuprinde urmatoarele tipuri informatii:

Toate aceste referinte contureaza identitatea unei persoane si se regasesc, de obicei, in CV, chiar din momentul in care persoana vizata initiaza o aplicatie pentru un loc de munca.

Sursa datelor cu caracter personal
www.asigurare-rca.ro colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la clientii persoane juridice sau de la terti (cum ar fi intermediari in asigurari, agentii de turism, politie, alte companii de asigurari). In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, acestia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clientii nostri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau indruma persoanele vizate la aceasta, dupa caz.
In situatia in care actionati in calitate de reprezentant legal al unui beneficiar/asigurat minor, reprezentant al unui grup de persoane, este necesar ca anterior furnizarii datelor cu caracter personal catre www.asigurare-rca.ro sa va asigurati ca detineti detin acordurile necesare (inclusiv pentru minori, daca este cazul) iar daca va exprimati acordul in numele acestor persoane aveti capacitatea de a transmite acest acord si de a furniza datele date necesare pentru incheierea si/sau executarea contractului de asigurare (inclusiv date de sanatate). De asemenea, in toate cazurile in care datele personale sunt comunicate de o persoana diferita decat persoana vizata, persoanei care comunica datele ii revine indatorirea de a indruma persoanele vizate la prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila.

Consecintele refuzului furnizarii datelor personale

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciu / produs de asigurare, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre www.asigurare-rca.ro. Totusi, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru furnizarea serviciilor de asigurare si reasigurare, iar in lipsa detinerii de catre www.asigurare-rca.ro a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.
Cu toate acestea, parte din datele cu caracter personal sunt prelcurate in temeiul unor dispozitii legale care privesc identificarea elementor pe care trebuie sa le cuprinda polita de asigurare, precum si de alte norme adoptate de Autoritatate de Supraveghere Financiara ori de alte acte normative aplicabile domeniul asigurarilor. Astfel ca in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

a) Intermediari in asigurari
In masura in care incheierea contractului de asigurare este mediata de catre un intermediar in asigurari, intermediarul ales de dvs. va procesa cererea (emiterea ofertei) si va transmite catre www.asigurare-rca.ro datele necesare incheierii si executarii contractului de asigurare. www.asigurare-rca.ro transmite, de asemenea, aceste date intermediarilor imputerniciti de dumneavoastra, in masura in care au nevoie de informatii pentru asistenta si consultanta dvs. in domeniul asigurarilor si al serviciilor financiare.
b) Autoritatile publice
Ca si in cazul oricarui furnizor de servicii financiare, suntem supusi obligatiilor legale, de reglementare si profesionale. Prelucram date cu caracter personal in scopul indeplinirii unor obligatii legale ori, dupa caz, oferirii de raspunsuri la solicitarile autoritatilor ori institutiilor publice.
c) Parteneri comerciali
In vederea asigurarii unei executari corecte si complete a contractului de asigurare www.asigurare-rca.ro poate apela la serviciile prestate de catre o serie de furnizori atent selectionati de Societate.
d) Societati din grup
Daca www.asigurare-rca.ro va face parte dintr-un grup de societati, unele politici, baze de date, aplicatii pot fi stabilite ori utilizate, in comun, la nivelul intregului grup.

e) Societati de asigurare
Societatilor de asigurare de la care urmeaza sa obtineti o oferta sau un contract de asigurare.

Perioada de stocare a datelor

www.asigurare-rca.ro va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus.. In plus, stocam datele dvs. personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. www.asigurare-rca.ro pastreaza pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), cum ar fi:

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora 

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si de stergere, dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct: contact@asigurare-rca.ro

Verificari preliminare solutionarii unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate

Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. Aceasta etapa preliminara este pentru a ne asigura ca datele dvs. sunt protejate si pastrate in siguranta.

Dreptul de acces 

Aveti dreptul de acces la datele personale detinute de noi in calitate de Operator de date. Acest drept va permite sa accesati toate informatiile personale pe care www.asigurare-rca.ro le proceseaza despre dvs. si sa solicitati informatii despre: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fitr informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul Regulamentului.
Toate aceste informatii in forma si continutul disponibile la acest moment sunt furnizate prin prezenta nota de informare.
In anumite situatii expres prevazute de legislatia aplicabila, putem taxa o cerere de acces.
Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare de informatii si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii).
La solicitarea dumneavostra, www.asigurare-rca.ro furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. In cazul in care depuneti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificarea date

Aveti dreptul de a obtine de la www.asigurare-rca.ro, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Atunci cand este posibil sau necesar si daca suntem informati ca datele dumneavoastra nu mai sunt exacte, vom face corectii (dupa caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect.

Dreptul la stergerea datelor

Aveti dreptul de a obtine din partea www.asigurare-rca.ro stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

Dreptul la stergerea datelor se exercita in limitele si cu exceptiile prevazute de Regulament. Astfel, www.asigurare-rca.ro nu va proceda la stergerea datelor in masura in care prelucrarea este necesara: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; (d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Restrictionarea prelucrarii presupune marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora Metodele de restrictionare a prelucrarii de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea temporara a datelor cu caracter personal selectate intr-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor la datele selectate sau inlaturarea temporara a datelor publicate de pe un site. In ceea ce priveste sistemele automatizate de evidenta a datelor, restrictionarea prelucrarii vor viza, in principiu, in functie de solutiile tehnice existente la momentul exercitatii dreptului de catre dvs., va presupune adaptarea mijloacelor tehnice in asa fel incat datele cu caracter personal sa nu faca obiectul unor operatiuni de prelucrare ulterioara si sa nu mai poata fi schimbate. Faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionata va fi indicat in mod clar in sistem.
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri :

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat www.asigurare-rca.ro intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea www.asigurare-rca.ro, in cazul in care: (i) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; si (ii) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la www.asigurare-rca.ro la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de www.asigurare-rca.ro sau de o parte terta

Atunci cand www.asigurare-rca.ro nu prelucreaza datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs  inainte de incheierea unui contract ori atunci cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine www.asigurare-rca.ro, va aducem la cunostinta ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament a datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazului in care www.asigurare-rca.ro demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.Va rugam sa luati act de faptul ca www.asigurare-rca.ro prelucreaza date cu caracter personal in sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament in cadrul activitatilor mentionate in sectiunea Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii de mai sus si conform detaliilor continute in acesta. Printre consecintele acestui tip de prelucrare se numara luarea unei decizii cu privire la acceptarea clientelei, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele constatate in urma verificarilor efectuate de www.asigurare-rca.ro, scopuri statistice si actuariale.

Dreptul de a se opune prelucrarii in scopuri de marketing direct 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate de www.asigurare-rca.ro in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a se opune unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri in masura in care aceasta are legatura cu marketingul direct.

Dreptul de retragere a consimtamantului 

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. , aveti dreptul de a-l retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Inregistrarea unei plangeri. Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere 

Speram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la contact@asigurare-rca.ro . De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"), accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

Transmiterea datelor catre o tara terta 

Daca www.asigurare-rca.ro transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului.

Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant 

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Decizii individuale automate 

Pe baza datelor furnizate de dvs. pot exista, in unele cazuri, decizii complet automatizate asupra procesarii cererilor si/sau contractelor. In special, decizia se bazeaza pe evaluari de risc ale datelor sau starilor de fapt comunicate de catre dvs. Deciziile complet automatizate se bazeaza in special pe conditiile contractuale si pe regulile derivate de subscriere.

Masuri de securitate

www.asigurare-rca.ro acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura a are adoptate masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dvs. si informatiile dvs. de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.

Protectia vietii private a copiilor

Intelegem importanta protejarii confidentialitatii copiilor in lumea online interactiva. Acest Site web nu este destinat sau adresat in mod intentionat copiilor de 18 ani sau mai mici. Politica noastra nu este sa colectam sau sa pastram in mod intentionat informatii despre oricine cu varsta mai mica de 18 ani.

Este posibil ca din timp in timp sa actualizam aceasta politica si va vom informa in acest sens ori de cate ori este necesar.  Asigurare rca Allianz Asigurare rca Asirom
Asigurare rca Groupama Asigurare rca Euroins
Asigurare rca Generali Asigurare rca Grawe
Asigurare rca Omniasig Asigurare rca Axeria